menu
úvod » Rockall | web | anotace | úvodVítejte na stránkách věnovaných tomu nejosamocenějšímu skalisku všech oceánů!

Rockall je neobydlené skalisko o průměru základny zhruba 25 m vyčnívající nad hladinu Atlantického oceánu do výšky okolo 20 m. Je to vrcholek vyhaslé sopky, který se nachází circa 300 km na západ od nejbližší souše – Svaté Kildy (Saint Kilda), souostroví ležícího několik desítek kilometrů západně od skotské pevniny. Je to jednolitý skalní masív bez jakéhokoliv zdroje sladké vody nebo půdy. Jediní, dočasní obyvatelé ostrova jsou mořští ptáci, kteří skálu využívají jako útočiště a místo k odpočinku. Je neustále omílán vodou, vlny (obzvláště v zimním období) dosahují mnohdy vyšších rozměrů než ostrov sám.

Rockall je jedním z vrcholů podmořského útesu zvaného Helen’s Reef (vyhaslá sopka), jediným neustále vyčnívajícím nad hladinu. Tato podmořská hora vybíhá ze šelfu Rockall Bank (území s hloubkou menší než 200m), který je oddělen jak od evropského pevninského šelfu, tak od šelfu Faerských ostrovů. Rockall Bank je součástí Rockall Plateau, vyvýšené podmořské plošiny (méně než 1500 m p. m.), oddělené od Evropy proláklinou Rockall Through, jejíž hloubka dosahuje až 3000 m.

O tomto webu

Tyto stránky se věnují ostrovu Rockall z co nejkomplexnějšího hlediska - dozvíte se zde o historii, původu jména, geologickém složení a původu ostrova, o jeho fauně, poloze, politickém kontextu, ... Snažil jsem se, aby zde bylo opravdu vše, a to co nejpodrobněji.

Stránky vznikly jako Středoškolská odborná činnost (SOČ), což je „vědecká“ práce pro studenty středních škol. A já jsem se rozhodl, že když už jsem jednou něco takového vytvořil, dám to k dispozici komukoliv, kdo by projevil zájem:

Práce samotná má 52 stran včetně příloh, a je dostupná ke stažení v sekci download. Na těchto stránkách ji však dávám k dispozici rozčleněnou ve webové formě: text samotný je v sekci Rockall, v níž je pro přehlednost uveden i její obsah. Přílohy (obrázky, grafy a mapy) jsou v sekci přílohy. Jsou řazeny a číslovány stejně jako v původní práci. Z textu na ně odkazuji, takže se k nim potenciální čtenář dostane v průběhu čtení. Zkratky a vůbec vysvětlení způsobu záznamu jsou uvedeny v sekci zdroje, kde je rovněž seznam všech použitých pramenů.

Pro případného čtenáře, který by nechtěl Rockall zkoumat až tak dopodrobna je zde sekce stručně, kde říkám jen ty nezákladnější a nejzajímavější informace. Práci můžete zhodnotit, připomínkovat nebo se na cokoliv zeptat v diskuzi.

Anotace práce

Práce je komplexním shrnutím informací o Rockallu, skalisku čnícím z bouřlivých vod Atlantiku asi 450 km západně od skotského pobřeží. Studie pojednává jak o historii tohoto kousku země, tak o geologickém vývoji a charakteristice jeho okolí, podmořské plošiny Rockall Plateau, pod níž byla nalezena potenciální naleziště ropy. Díky tomuto objevu o tuto plošinu vznikl politický spor mezi čtyřmi státy, který tato práce rovněž popisuje a vysvětluje.

Úvod k práci

Rockall. Málokomu se při přečtení tohoto slova vybaví jakákoliv asociace, a málokdo tuší, co to Rockall je. Nebo z tohoto předpokladu alespoň vycházím při své práci, za jejíž cíl jsem si stanovil seznámit s problematikou kohokoliv, kdo by projevil zájem. Informací o Rockallu je totiž velice málo, v češtině nanejvýš pár odstavců. V angličtině je jich sice více, nicméně i zde chybí jakýkoliv komplexní přehled shrnující informace o Rockallu (ve větším rozsahu). A na tomto faktu svou práci zakládám – chci vytvořit (první) ucelenou sbírku informací v co největším rozsahu, v níž bych uvedl všechny seriózní informace zaobírající se tématem; která by byla systematicky a pokud možno pochopitelně řazena; a kterou dám – jako výstup – k dispozici široké veřejnosti (s předpokládaným okruhem zájemců spíše mezi veřejností odbornou). Domnívám se totiž, že referovaná věc je velice zajímavá a netradiční hned v několika aspektech, jež by bylo možno využít jako například výukový materiál pro vysoké školy. Práci předkládám v českém a anglickém vyhotovení a hodlám ji dát k dispozici na internetu.


Odsud můžete nahoru, nebo například na stručnou verzi a nebo na úplnou verzi.