menu
download » download | anotace | o práci | poděkování | autorDownload

Zde dávám svou práci k dispozici pro užití komukoliv, kdo projeví zájem. Žádná autorská práva na ni neexistují, nicméně prosím případné zájemce, aby mne obeznámili s jejich záměry (kontakt níže). Děkuji.

rockall_cz.pdf
rockall_cz.doc
rockall_cz.pps - prezentace o Rockallu použitá při obhajobě práce
posudek.doc - odborný posudek mé práce vypracovaný učitelem na Geografickém ústavu Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně, RNDr. Miroslavem Kolářem, CSc.
poster.bmp - elektronický plakát použitý při prezentaci práce na StreTech 2009

Anotace

Práce je komplexním shrnutím informací o Rockallu, skalisku čnícím z bouřlivých vod Atlantiku asi 450 km západně od skotského pobřeží. Studie pojednává jak o historii tohoto kousku země, tak o geologickém vývoji a charakteristice jeho okolí, podmořské plošiny Rockall Plateau, pod níž byla nalezena potenciální naleziště ropy. Díky tomuto objevu o tuto plošinu vznikl politický spor mezi čtyřmi státy, který tato práce rovněž popisuje a vysvětluje.

O práci

Tato 52 stránková studie byla sepsána v rámci soutěže Středoškolská odborná činnost (SOČ). Snaží se popsat Rockall co nejdetailněji pokud možno ze všech úhlů pohledu. Měla by být první komplexní studií na téma, a to nejen v češtině, ale vůbec.

Práce byla sepsána během ledna až února 2009. Postupně ji budu aktualizovat zároveň s děním na ostrově a přidávat novější verze (online verzi budu aktualizovat přímo).

Poděkování

Děkuji Mgr. Janu Vybíralovi za ochotné vedení práce a RNDr. Petru Daňkovi, PhD. za pomoc při úpravě textu a poskytnutí cenných mapových podkladů. Dále pak Andymu Strangewayovi, který mi dal k dispozici jisté dále použité informace, zaslal několik fotografií přiložených k práci a pomohl mi při ověřování některých údajů. V neposlední řadě patří mé poděkování Dr. Fraseru MacDonaldovi za odbornou spolupráci.

Andy Strangeway:
www.island-man.co.uk
www.islandmanphotos.co.uk

O autorovi

Ondřej Daněk (narozen 26. 2. 1992) studuje na osmiletém Gymnáziu, Brno-Řečkovice v Brně. Předmětem jeho zájmu je obecná geografie, historie, historická geografie a geografie závislých území.

Kontakt: danek[tečka]ondrej[zavináč]gmail[tečka]com


Odsud můžete nahoru, nebo například na online verzi.