česká verze | english version

Annotation: This study was written in order to gather information about Rockall, a speck of rock towering from the stormy Atlantic approximately 450 km due west from the seashore of Scotland. The work deals with the rock’s history on one hand and on the other hand with geological development and characteristics of its surroundings, the submarine Rockall Plateau. Also, it describes the political issue between the four states in the vicinity caused by the discovery of oil under the Plateau.

Enter the ENGLISH VERSION.

 

Necelých 500 km západně od Velké Británie vyčnívá z bouřlivých vod Atlantického oceánu skalisko jménem Rockall, dosahující výšky asi 20 m. Až na pár bezobratlých nemá žádné obyvatele ani zdroj sladké vody – je to pouze holý kus skály. Jakožto vrcholek vyhaslé sopky má naprosto unikátní geologické složení.

I přes zdánlivou nicotnost ostrova, dá-li se jím Rockall vůbec nazývat, skýtá mnohé zajímavosti. Dokonce se stal předmětem politického sporu. Pod plošinou Rockall Plateau, jejímž jediným výběžkem je právě toto skalisko, byla totiž nalezena ložiska ropy. A čtyři okolní státy – Spojené království, Irsko, Island a Dánsko – mají zájem o její těžbu.


Anotace: Práce je komplexním shrnutím informací o Rockallu, skalisku čnícím z bouřlivých vod Atlantiku asi 450 km západně od skotského pobřeží. Studie pojednává jak o historii tohoto kousku země, tak o geologickém vývoji a charakteristice jeho okolí, podmořské plošiny Rockall Plateau, pod níž byla nalezena potenciální naleziště ropy. Díky tomuto objevu o tuto plošinu vznikl politický spor mezi čtyřmi státy, který tato práce rovněž popisuje a vysvětluje.

Zde je pro návštěvníky ČESKÁ VERZE.

 

Actualities:

March 31st 2011 - Dánsko představilo v New Yorku své požadavky v oblasti Rockall Plateau (Komisi OSN pro vymezení pevninského šelfu).
- A delegate from Denmark presented Faeroe's claim to Rockall Plateau to the UN Commision on the Limits of the Continental Shelf in New York – Statement by its Chairperson.

March 6th 2011 - Stránky aktualizovánky (historie, jednání). Ke stažení nová verze (coby maturitní práce.
- The rockall.name site actualised (see history [3.4.] and negotiations [4.8.]).

June 10th 2010 - Konference v Dublinu proběhla minulý týden, avšak na otázku Rockall Plateau se nedostalo...
- “A conference on the Law of the Sea was held in Dublin last week. As part of this conference an informal meeting was planned to discuss the issue of the Rockall Plateau but this meeting did not, in the event, take place. This was due to the unavailability of certain key people.” I was written by the British Government.

March 24th 2010 - S projektem Rockall jsem se zúčastnil soutěže Expo Science Amavet, na níž jsem získal účastnický diplom. K příležitosti prezentace práce jsem vytvořil plakát o rozměrech 70×100 cm, který bude následně vyvěšen na gymnáziu v Řečkovicích.

October 13th 2009 - Britská váda mi (konečně) odpověděla na dotaz týkající se Dublinské konference: V květnu 2009 žádná neproběhla. Zástupci UK, IR, IC, DK se v červnu 2009 sešli v Thorshavnu, kde měli setkání ohledně pevninského šelfu (mj. poblíž Rockallu). Zároveň stanovili, že jednání v Dublinu proběhne v 1. pololetí 2010.
- I put Ken's comments on my work in it (both in html and pdf versions).
The British Government answered my question about the Dublin conference: There has been none, but there was one informal meeting (of delegates from UK, IR, IC, DK) in Thorshavn in June 2009 instead. There they decided that a meeting in Dublin will be held in the first half of 2010.

September 30th 2009 - Po kontaktování Kena Hitchena z Edinburgské pobočky Britské geologické služby jsem obdržel fotku odstřelu vrcholu Rockallu z roku 1971. Zároveň byla vyvrácena informace o Dublinské konferenci v květnu 2009.
- After contacting Ken Hitchen from the British Geological Service in Edinbourgh I was given a photograph of the cut-off of the Rockall's summit from 1971. Simultaneously, the information about the Dublin Conference in May was said to be wrong.

September 6th 2009 - Přidán odborný posudek mé práce od RNDr. Miroslava Koláře, CSc. (Geografický ústav PřF MU v Brně).

July 2009 - 17. dne tohoto měsíce byla ohlášena expedice na Rockall, kterou pořádá Island Man v létě 2009.
Žádné informace o Dublinské konferenci nejsou zatím k dispozici.
- On the 17th day of this month an expedition to Rockall was announced by Island Man to be during the summer 2010.
There is still no information on the Dublin Conference.

June 17th 2009 - Bylo mi ctí se zůčastnit přehlídky středoškolských prací StreTech 2009, má práce se stala součástí jejího sborníku. Plakát použitý během prezentace je k dispozici v sekci download.
- I had the honour to take a part in StreTech 2009, a parade of the Czech secondary-school semminary works.

June 14th 2009 - Má práce získala 6. místo na 31. Celostátní přehlídce SOČ ve Dvoře Králové nad Labem (12. - 14. 6. 2009). Další úpravy (z iniciativy porotců) provedeny.
Next corrections were done (iniciated by the jury of the SOČ Competition - I was 6th in the national round of the Competition).

May 25th 2009 - Perhaps all corrections (kindly by Andy Strangeway) were done... Any others will be accepted even further, of course.

May 19th 2009 - The English website was put on the internet.

May 15th 2009 - Má práce SOČ o Rockallu postoupila do celostátního kola (z 1. místa v kole krajském).

May 5th 2009 - Spuštěn český web.

 

Acknowledgement: This website was done with a kind help from:
Andy Strangeway, Al Baker, Ken Hitchen, Emmanuel Kofi Ankomah,
Petr Daněk, Jan Vybíral,
and many others, to whom I am really grateful.