Vítejte na internetových stránkách
Oslav 100. výročí Rudolfa Firkušného 2012!

Oslavy 100. výročí Rudolfa Firkušného 2012 jsou projektem Hudební fakulty Janáčkovy akademie k uctění památky jednoho z nejpřednějších klavíristů 20. století a přímého studenta Leoše Janáčka. Projekt se koná pod záštitou primátora statutárního města Brna Romana Onderky, hejtmana Jihomoravského kraje Michala Haška a rektora Janáčkovy akademie múzických umění v Brně Ivo Medka.

Během pěti dnů konání Oslav 25. – 29. 4. 2012 proběhnou 3 koncerty, hudebněvědná konference a mistrovské kurzy – to vše v podání bývalých studentů Mistra Firkušného ze slavné newyorské Juilliard School, kteří přijali naše pozvání a přijedou vzdát hold svému pedagogovi, a českých hudebních odborníků. Čestným hostem této výjimečné události bude Veronique Firkušná, dcera Rudolfa Firkušného.

Veškeré informace o jednotlivých událostech Oslav naleznete na těchto stránkách, které jsou určeny nejen zájemcům o téma Mistra Firkušného, ale též studentům hry na klavír, kteří mají zájem zúčastnit se mistrovských kurzů pod vedením významných hostů, jejichž profily můžete zhlédnout v sekci Profily hostů. V případě zájmu o aktivní či pasivní účast na této události můžete vyplnit on-line přihlášku. Zakoupení těchto účastnických „balíčků” Vám umožňuje čerpat četné výhody (slevy vstupného, občerstvení ad.), které naleznete v sekci Ceník účastnických balíčků.

Těšíme se na Vaši účast při této události, která má ambice stát se nejvýznamnější připomínkou odkazu světového klavíristy a pedagoga, Rudolfa Firkušného.

Realizaci projektu finančně podpořili Nadace Leoše Janáčka, Nadace Český hudební fond, Ambasáda Spojených států amerických v Praze, Ochranný Svaz Autorský, statutární město Brno a Ministerstvo kultury České republiky.

 

© 2012 Hudební fakulta JAMU v Brně